Akademia Wellbeing współpracuje z zespołem doświadczonych trenerów i ekspertów, którzy opierają swoją wiedzę na mocnej podstawie praktyki biznesowej i trenerskiej.

AKADEMIA WELLBEING oferuje wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie superwizji zespołów, w celu szukania usprawnień w pracy zespołu i jego członków. Uczymy zespoły konstruktywnej komunikacji i efektywnej współpracy, a liderów motywowania i budowania zaangażowanych zespołów w oparciu o rozwój ich kompetencji liderskich, oraz style myślenia i preferencje behawioralne członków zespołów.

Pracując z liderami, menedżerami i zespołami, pomagamy klientom wypracowywać rozwiązania oraz wspierać proces rozwoju zespołów w organizacjach m.in. przechodzenie kolejnych etapów/faz rozwoju w ramach procesu grupowego. Uczestnicy naszych szkoleń rozwijają się jako kompetentni członkowie zespołów, liderzy, zwiększają skuteczność pracy w swoich zespołach i wzrastają by inspirować całą organizację.

Ponadto, wspieramy we wprowadzaniu kultury wellbeingowej poprzez diagnozę jej stanu obecnego z zastosowaniem sprawdzonych narzędzi badawczych, wspieranie pracowników w rozwoju kompetencji wellbeingowych – prowadzimy spotkania w formule coachingu wellbeing oraz warsztaty budowania dobrostanu.

Łączymy najbardziej skuteczne metody oraz techniki rozwoju osobistego i zawodowego z najnowszą wiedzą z zakresu zarządzania, psychologii pozytywnej, kreatywnego myślenia, neuronauki – nauki o mózgu, marki osobistej i coachingu.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Beata Krzos Inqube
Logoo ACC ICF

Beata Krzos

Współzałożycielka Akademii Wellbeing, coach ACC ICF, trener rozwoju osobistego, HeartMath® Certified Practitioner, praktyk PRISM Brain Mapping, Konsultant Odporności Psychicznej (Nr licencji: MTQ1246705), wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, psychodietetyk, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, studiów podyplomowych „Psychodietetyka” na Uniwersytecie SWPS i  „Coaching profesjonalny ” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, „Studium Terapii Dzieci i Młodzieży” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, „Mistrz Coachingu” ACTP ICF prowadzonym przez Meritum Coaching, Certyfikowany Praktyk HeartMath® w Instytut HeartMath® USA, Szkoły Action Learning w WIAL Poland,  EEG-Biofeedback I stopnia w Biomed we Wrocławiu, 8-tygodniowego treningu MBSR i 8-tygodniowego treningu MBCT, Szkoły Szybkiej Terapii Transformacyjnej RTT (Rapid Transformation Therapy).

W swojej pracy coacha kieruje się wytycznymi Kodeksu Etycznego Coacha ICF (International Coach Federation), uczestniczy w superwizji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością coachingową i przestrzega zasad poufności, zaufania i życzliwości. Pierwsze 15 lat doświadczenia zawodowego obejmuje pracę na stanowiskach koordynatora projektów międzynarodowych i kierowniczych w urzędach administracji publicznej (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), a następnie w informatycznym start-up w roli członka i prezesa zarządu. To doświadczenie pozwala jej patrzyć z różnych perspektyw na swoje wyzwania i dzielić się nimi z uczestnikami warsztatów.

Prowadzi indywidualne sesje coachingu relacji, coachingu w kryzysie, konsultacje odporności psychicznej, doradztwa rozwoju osobistego oraz warsztaty wellbeingu w codziennym życiu, asertywnej i empatycznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji zgodnie ze sobą i swoimi wartościami.

Współpracując z firmami, prowadzi szkolenia i warsztaty, podczas których współpracuje z zespołami nad rozwojem ich potencjału, umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji oraz współpracy członków zespołu uczących się skutecznego wspólnego działania i osiągania celów. Ponadto, jako trener i coach prowadzi coaching zespołów, jak i warsztaty budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów oraz rozwoju umiejętności liderskich.

W swojej praktyce coacha ACC ICF, konsultanta odporności psychicznej i doradcy rozwoju osobistego łączy doświadczenie zawodowe z opartymi na dowodach i badaniach naukowych technikami, metodami rozwoju osobistego. Często korzysta z najnowocześniejszych narzędzi badania odporności psychicznej, inteligencji emocjonalnej i mocnych stron, wykorzystując je w indywidualnych konsultacjach, coachingu, rozwoju osobistym, jak i w obszarze biznesowym – rozwijając kompetencje menedżerów, liderów i zespołów.