Badanie preferencji zachowań

Poznaj narzędzie, które pozwala zrozumieć nasze zachowania i osób w naszym otoczeniu.​

Raporty PRISM Brain Mapping poprawiają samoświadomość – z jednej strony uświadamiamy sobie nasze ukryte zachowania i motywacje, a z drugiej strony zauważamy te właściwe, służące naszemu rozwojowi zachowania, które umożliwiają nam osiągać NAJLEPSZE rezultaty - prywatnie i zawodowo. To nie tylko kolejny test osobowości. PRISM Brain Mapping to najbardziej wszechstronny na świecie internetowy instrument do mapowania zachowań, oparty na badaniach z zakresu neuronauki – nauki o mózgu.

Po co warto korzystać z PRISM BRAIN MAPPING?

Kiedy zaczniesz dostosowywać swoje zachowania, zobaczysz, które z nich, będą sprawdzać się w określonych sytuacjach (i zrozumiesz, w których sytuacjach nie możesz z nimi przesadzać), wówczas:

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do profilowania, PRISM Brain Mapping trafia do sedna twoich naturalnych preferencji behawioralnych – raport PRISM Brain Mapping to Twój indywidualny plan sukcesu.

Wybierz badanie z raportem, który najbardziej spełni Twoje oczekiwania:

1. Indywidualny Profesjonalny Raport PRISM zawiera ponad 40 stron wiarygodnych i rzetelnych informacji w obszarach:

PRISM PROFESSIONAL stanowi solidną podstawę do formułowania celów i kierunków rozwojowych obraz możliwość zaplanowania i podjęcia działań prowadzących do poprawy poziomu osiąganych wyników. Zawiera: mapę Bazową, Zgodności i Adaptacyjną, wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji, pełny opis profilu behawioralnego badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy, raport rozwoju kariery zawodowej, wynik pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej – „Wielką Piątkę”, raport odporności psychicznej. Przedstawia 26 kluczowych preferencji ludzi w środowisku pracy w 7 różnych kategoriach, takich jak: praca zespołowa, troska o innych, podejmowanie ryzyka, zdolność do adaptacji, determinacja w dążeniu do celu. Jest to niezmiernie istotne w procesie rekrutacji, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie kandydata do wymogów działania firmy, jednocześnie uwzględniając możliwości rozwoju jego talentów.

2. Indywidualny Personalny Raport PRISM zawiera ponad 30 stron wiarygodnych i rzetelnych informacji w obszarach:

Wersja Personalna narzędzia PRISM pozwala przeanalizować, możliwości rozwoju kariery zawodowej, na ile adoptuje, przystosowuje swoje zachowanie do danej sytuacji oraz czy nie jest zagrożona „wypaleniem zawodowym”. Zawiera: mapę Bazową, Zgodności lub Adaptacyjną, wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji, pełny opis profilu behawioralnego badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy. Przedstawia 26 kluczowych preferencji ludzi w środowisku pracy w 7 różnych kategoriach, takich jak: praca zespołowa, troska o innych, podejmowanie ryzyka, zdolność do adaptacji, determinacja w dążeniu do celu. Jest to niezmiernie istotne w procesie rekrutacji, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie kandydata do wymogów działania firmy, jednocześnie uwzględniając możliwości rozwoju jego talentów.

3. Indywidualny Podstawowy Raport PRISM zawiera ponad 20 stron wiarygodnych i rzetelnych informacji w obszarach:

Najprostsza wersja narzędzia PRISM Brain Mapping, umożliwia analizę tego, co dla danej osoby może być demotywujące lub motywujące w pracy. Przykładowo, na jedną osobę negatywny wpływ na jej efektywność w pracy może mieć duża zmienności zadań, tempa pracy i warunków działania. Natomiast, pozytywny wpływ na efektywność w pracy tej osoby może mieć stabilność, przewidywalność realizowanych zadań, ich szczegółowość połączona ze ścisłym trzymaniem się ustalonych reguł. Raport zawiera: 8-miarową mapę profilu behawioralnego PRISM przedstawiającą naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, wynik pomiaru poziomu introwersji/ekstrawersji, skrócony opis profilu badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy.

Jak się zapisać?

Kliknij w poniższy przycisk i zamów raport!