Webinar 10 stycznia 2022, godz. 9:00
"Projekt "Instruktor Wellbeing" - drogą do samodzielnej działalności gospodarczej

Do rozpoczęcia webinaru pozostało:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Webinar odbędzie się na platformie Google Meet.
Po zakończeniu odliczania zostaniesz przekierowany do wirtualnego pokoju.

Prowadzący

dr hab. prof. UE Grzegorz Krzos

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania, wykładowca programu MBA i kilku menedżerskich studiów podyplomowych, promotor doktorantów z obszaru zarządzania i biznesu, Prezes, Wiceprezes, członek rad nadzorczych w kilku spółkach kapitałowych, inwestor. Strategiczna orientacja na: zarządzanie i biznes, startupy, transformacje technologiczne i cyfrowe biznesu, innowacje, ekspert w pozyskiwaniu finansowania na rozwój, networking biznesowy.

dr hab. Aneta Stosik

Prodziekan ds. studenckich

W obszarze dydaktyki prowadzi przedmioty związane z zarządzaniem na wszystkich kierunkach studiów AWF we Wrocławiu oraz na Podyplomowych Studiach Trenerskich i Menedżerów Sportu. Jest pomysłodawcą praktyk specjalistycznych dla studentów specjalności Menedżer Sportu oraz Trener Personalny na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu. Swoje doświadczenia dydaktyczne zdobywała również w Stanach Zjednoczonych na University of Chicago Graduate School of Business oraz na Loyola University of Chicago podczas pobytu studyjnego w 2006 roku. W 2019 roku odbyła staż naukowy w Aalborg University w Danii, oraz staże szkoleniowe na Uczelniach Wyższych w Macedonii Północnej i Portugalii.

Beata Krzos Inqube

Beata Krzos

Prezes Akademii Wellbeing

Współzałożycielka Akademii Wellbeing, coach ACC ICF, trener rozwoju osobistego, HeartMath® Certified Practitioner, praktyk PRISM Brain Mapping, Konsultant Odporności Psychicznej (Nr licencji: MTQ1246705).Prowadzi indywidualne sesje coachingu relacji, coachingu w kryzysie, konsultacje odporności psychicznej, doradztwa rozwoju osobistego oraz warsztaty wellbeingu w codziennym życiu, asertywnej i empatycznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji zgodnie ze sobą i swoimi wartościami.

Współpracując z firmami, prowadzi szkolenia i warsztaty, podczas których współpracuje z zespołami nad rozwojem ich potencjału, umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji oraz współpracy członków zespołu uczących się skutecznego wspólnego działania i osiągania celów. Ponadto, jako trener i coach prowadzi coaching zespołów, jak i warsztaty budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów oraz rozwoju umiejętności liderskich.