Body balance

Jak rozwijać z nami możesz swoją rezyliencję?

Pokażemy Ci, że rezyliencję i umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, możesz rozwijać w oparciu o znajomość swoich mocnych stron i nowe mikroumiejętności m.in. w obszarze zwinności emocjonalnej. 

Rozwijając rezyliencję uczymy się, nie reagować z „autopilota” tylko odpowiadać na przeciwności, zwinnie adaptować się do zmiennych okoliczności, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i potrzebnych w danym momencie zasobów.