Jak wspieramy indywidualne osoby?

AKADEMIA WELLBEING oferuje wsparcie coachingowo – szkoleniowe dla osób, które chcą i potrzebują:

Jak wspieramy biznes?

AKADEMIA WELLBEING współpracuje z zespołem doświadczonych trenerów i ekspertów, którzy opierają swoją wiedzę na mocnej podstawie praktyki biznesowej i trenerskiej.

AKADEMIA WELLBEING oferuje wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie superwizji zespołów, w celu szukania usprawnień w pracy zespołu i jego członków. Uczymy zespoły konstruktywnej komunikacji i efektywnej współpracy, a liderów motywowania i budowania zaangażowanych zespołów w oparciu o rozwój ich kompetencji liderskich, oraz style myślenia i preferencje behawioralne członków zespołów.

Pracując z liderami, menedżerami i zespołami, pomagamy klientom wypracowywać rozwiązania oraz wspierać proces rozwoju zespołów w organizacjach m.in. przechodzenie kolejnych etapów/faz rozwoju w ramach procesu grupowego. Uczestnicy naszych szkoleń rozwijają się jako kompetentni członkowie zespołów, liderzy, zwiększają skuteczność pracy w swoich zespołach i wzrastają by inspirować całą organizację.

Ponadto, wspieramy we wprowadzaniu kultury wellbeingowej poprzez diagnozę jej stanu obecnego z zastosowaniem sprawdzonych narzędzi badawczych, wspieranie pracowników w rozwoju kompetencji wellbeingowych – prowadzimy spotkania w formule coachingu wellbeing oraz warsztaty budowania dobrostanu.

Łączymy najbardziej skuteczne metody oraz techniki rozwoju osobistego i zawodowego z najnowszą wiedzą z zakresu zarządzania, psychologii pozytywnej, kreatywnego myślenia, neuronauki – nauki o mózgu, marki osobistej i coachingu.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Beata Krzos

Współzałożycielka Akademii Wellbeing, trener rozwoju osobistego, HeartMath® Certified Practitioner, praktyk PRISM Brain Mapping, Konsultant Odporności Psychicznej (Nr licencji: MTQ1246705), wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, psychodietetyk, coach w procesie certyfikacji ICF, psychodietetyk, neuroterapeuta, terapeuta w trakcie certyfikacji najnowocześniejszej metody Szybkiej Terapii Transformacyjnej (RTT®), absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Maastricht, Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prowadzi szkolenia i warsztaty, podczas których współpracuje z zespołami nad rozwojem ich potencjału, umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji oraz współpracy członków zespołu uczących się skutecznego wspólnego działania i osiągania celów. Ponadto, jako trener i coach prowadzi superwizję i coaching zespołów, jak i warsztaty budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów oraz rozwoju umiejętności liderskich. Dodatkowo prowadzi indywidualne sesje coachingu, rozwoju osobistego oraz warsztaty rozwoju kompetencji wellbeingowych, redukcji stresu, wzmacniania swojej motywacji, asertywnej i empatycznej komunikacji czy też zarządzania sobą i budowania relacji zgodnie ze sobą i swoimi wartościami.

Pasjonuje się łączeniem narzędzi, technik, metod rozwoju osobistego z wiedzą z zakresu neuronauki oraz najnowszymi badaniami naukowymi.

W ramach działalności Akademii Wellbeing rozwija programy rozwoju osobistego – odkrywa oraz wzmacnia mocne strony i zasoby (m.in. talenty, determinację, wiarę w siebie, odporność na porażki, otwartość na wyzwania, sumienność) oraz rozwoju kompetencji wellbeingowych, coachingu wellbeingu i warsztaty budowania dobrostanu. Łączy różne metody i techniki rozwoju osobistego i neuronauki, tak aby każdy indywidualnie mógł zamienić swoje marzenia w działanie, a ograniczające go nawyki czy przekonania w energię do działania.