Poznaj Akademię Wellbeing!

AKADEMIA WELLBEING wspiera osoby indywidualne i pracowników firm w zakresie podnoszenia efektywności osobistej, nauki regeneracji i zarządzania energią osobistą na co dzień, zwiększenia uważności i koncentracji uwagi, poprawy samopoczucia i przywracania równowagi emocjonalnej po doświadczaniu sytuacji stresowych w pracy i w domu.

Wspieramy też osoby indywidualne i zespoły w firmach w budowaniu dobrych relacji zarówno z osobami bliskimi, jak i ze współpracownikami w pracy – uczymy rozwiązywać problemy i konflikty w oparciu o efektywną komunikację, zrozumienie różnorodności zachowań i cech charakteru oraz asertywne stawianie granic.

AKADEMIA WELLBEING kieruje swoje wsparcie do osób indywidualnych, zespołów i liderów firm, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności zarządzania stresem, wzmacniania odporności psychicznej, praktykowania technik przywracania równowagi i regeneracji, odpoczynku oraz zarządzania relacjami na co dzień.

Uczymy też zespoły konstruktywnej komunikacji i efektywnej współpracy, a liderów motywowania i budowania zaangażowanych zespołów w oparciu o rozwój ich kompetencji liderskich, oraz style myślenia i preferencje behawioralne członków zespołów w oparciu o sprawdzone naukowo narzędzie Prism Brain Mapping.

Korzystamy ze sprawdzonych przez naukowców amerykańskich i brytyjskich technik i narzędzi m.in. Prism Braing Mapping, HeartMath®, Thought Technology, AQR International.

Jakie oferujemy formy wsparcia?

Osoby indywidualne wspieramy oferując warsztaty Body Balance oraz Mindfulness, treningi asertywności oraz indywidualne konsultacje, sesje coachingowe, sesje mindfulness, treningi antystresowe, relaksacji, koncentracji uwagi.

Pracownikom firm i liderom zespołów oferujemy wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie w rozwoju kompetencji wellbeingowych, budowania efektywnych zespołów – prowadzimy spotkania w formule coachingu wellbeing oraz warsztaty budowania dobrostanu.

Łączymy najbardziej skuteczne metody oraz techniki rozwoju osobistego i zawodowego z najnowszą wiedzą z zakresu zarządzania, psychologii pozytywnej, kreatywnego myślenia, neuronauki – nauki o mózgu, marki osobistej i coachingu.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Logoo ACC ICF

Beata Krzos

Współzałożycielka Akademii Wellbeing, coach ACC ICF, coach wellbeing, trener rozwoju osobistego, HeartMath® Certified Practitioner, praktyk PRISM Brain Mapping, Konsultant Odporności Psychicznej (Nr licencji: MTQ1246705), psychodietetyk, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, studiów podyplomowych „Psychodietetyka” na Uniwersytecie SWPS i  „Coaching profesjonalny ” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, „Studium Terapii Dzieci i Młodzieży” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, „Mistrz Coachingu” ACTP ICF prowadzonym przez Meritum Coaching, Certyfikowany Praktyk HeartMath® w Instytut HeartMath® USA, Szkoły Action Learning w WIAL Poland,  EEG-Biofeedback I i II stopnia w Biomed we Wrocławiu, 8-tygodniowego treningu MBSR i 8-tygodniowego treningu MBCT, Szkoły Szybkiej Terapii Transformacyjnej RTT (Rapid Transformational Therapy®).

W swojej pracy coacha kieruje się wytycznymi Kodeksu Etycznego Coacha ICF (International Coach Federation), uczestniczy w superwizji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością coachingową i przestrzega zasad poufności, zaufania i życzliwości.

Prowadzi indywidualne sesje coachingu relacji, konsultacje odporności psychicznej, doradztwa rozwoju osobistego, treningi koncentracji uwagi EEG Biofeedback, treningi antystresowe z HRV Biofeedback oraz warsztaty body balance & wellbeingu w codziennym życiu, asertywnej i empatycznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji zgodnie ze sobą i swoimi wartościami.

Współpracując z firmami, prowadzi szkolenia i warsztaty, podczas których współpracuje z zespołami nad rozwojem ich potencjału, umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji oraz współpracy członków zespołu uczących się skutecznego wspólnego działania i osiągania celów. Ponadto, jako trener i coach prowadzi coaching zespołów, jak i warsztaty budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów oraz rozwoju umiejętności liderskich.

W swojej praktyce coacha wellbeing, konsultanta odporności psychicznej i doradcy rozwoju osobistego łączy doświadczenie zawodowe z opartymi na dowodach i badaniach naukowych technikami, metodami rozwoju osobistego. Często korzysta z najnowocześniejszych narzędzi badania odporności psychicznej, inteligencji emocjonalnej i mocnych stron, wykorzystując je w indywidualnych konsultacjach, coachingu, rozwoju osobistym, jak i w obszarze biznesowym – rozwijając kompetencje menedżerów, liderów i zespołów.