Zdrowe starzenie się czyli, Healthy Aging,

to podejście skoncentrowane na
promowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego osób w wieku 50 plus,
aby umożliwić im pełniejsze i bardziej aktywne życie w późniejszych latach.

Warsztaty prozdrowotne prowadzone przez Akademię Wellbeing, oparte na mindfulness i Qi Gong, mogą być skutecznym narzędziem w ramach Healthy Aging, pomagając osobom w różnym wieku utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji, a w szczególności tym osobom, które są w wieku 50 plus oraz tym osobom, które będąc w wieku średnim pracują po kilka godzin za biurkiem, prowadzą „siedzący tryb życia” i doświadczają różnych stresujących sytuacji w swoim życiu.

Jak warsztaty Qi Gong, praktyka mindfulness i życzliwości mogą przyczyniać się do poprawy jakości życia osób zarówno w wieku 50+, jak i w wieku średnim ?

1. Mindfulness dla zdrowego starzenia się:

 • Mindfulness, czyli praktyka świadomej obecności, może pomóc w redukcji stresu poprzez zwiększenie świadomości obecnych chwil oraz akceptacji sytuacji, z którymi osoby starsze się borykają. Z kolei praktykowanie życzliwości może promować poczucie spokoju i zadowolenia, co dodatkowo pomaga w redukcji stresu.
 • Mindfulness, może pomóc osobom w radzeniu sobie ze stresem, lękiem i depresją, które mogą być częstsze w późniejszym wieku.
 • Osoby, które praktykują mindfulness, mogą być bardziej elastyczne w radzeniu sobie ze zmianami, które niosą ze sobą starzenie się, takimi jak utrata zdrowia, utrata bliskich czy zmiany w życiu społecznym. Poprzez akceptację zmieniającej się rzeczywistości i otwartość na nowe doświadczenia, mogą łatwiej dostosować się do życiowych wyzwań. 
trening oddechu

2. Qi Gong dla zdrowia fizycznego:

 • Qi Gong to chińska praktyka ruchowa, która obejmuje płynne, powolne ruchy, skupiające się na oddechu i świadomości ciała.
 • Regularna praktyka Qi Gong może pomóc w poprawie elastyczności, równowagi, siły mięśniowej i ogólnej kondycji fizycznej zarówno osób osób starszych, jak i tych w średnim wieku.
 • Ćwiczenia Qi Gong są łagodne dla stawów i mięśni, co sprawia, że są odpowiednie dla osób o mniejszym zakresie ruchów i mogą pomóc w zapobieganiu urazom i problemom zdrowotnym związanym z wiekiem.

3. Zdrowie psychiczne i społeczne:

 • Mindfulness może wspomagać zdrowie psychiczne poprzez zwiększenie samoświadomości, akceptacji siebie i swoich doświadczeń oraz lepsze radzenie sobie z negatywnymi myślami i emocjami. Życzliwość wobec siebie i innych. Mindfulness może zmniejszyć uczucie samotności i izolacji, które często towarzyszą starzeniu się.
 • Praktyki mindfulness umożliwiają interakcje społeczne w ramach grupowych zajęć prowadzonych przez Akademię Wellbeing, co może przeciwdziałać izolacji społecznej i poprawić samopoczucie.
Healthy Aging

4. Zapobieganie chorobom przewlekłym:

 • Regularna praktyka mindfulness i Qi Gong może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca, osteoporoza i inne.
 • Poprzez utrzymanie aktywnego trybu życia i promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, programy te mogą wspierać ogólne zdrowie i dobrą kondycję osób starszych.

5.Poprawa jakości życia:

 • Mindfulness i praktyka życzliwości oraz ćwiczenia Qi Gong mogą wspomagać ogólną jakość życia podczas starczenia się, poprzez zwiększenie poczucia obecności, spokoju i zadowolenia z życia. Pomagają one dostrzegać piękno i wartość w prostych chwilach codzienności oraz doceniać relacje z innymi ludźmi.

Prowadząca warsztaty

beata krzos

Beata Krzos

Trener rozwoju osobistego. Coach ACC ICF. Certyfikowany Praktyk HeartMath® w Instytut HeartMath® USA. Nauczyciel MBSR i MBLC w trakcie szkolenia (Soltereno Mindful Academy oraz Mindfulness Association UK).

Konsultant Odporności Psychicznej (Nr licencji: MTQ1246705). Psychodietetyk (SWPS).

Współzałożycielka Akademii Wellbeing.

Prowadzi warsztaty m.in. w zakresie budowania dobrostanu i naturalnych sposobów radzenia sobie ze stresem (self-care) opartych na uważności i medytacji w ruchu, zarządzania stresem, rozwijania umiejętności empatycznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji w zgodzie ze sobą, swoimi wartościami i z wzajemnym szacunkiem.