Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097  (dalej: Akademia Wellbeing Sp. z o.o.).

Można kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: biuro@akademiawellbeing.pl

Akademia Wellbeing Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 f RODO (do realizacji uzasadnionych interesów własnych, jakim jest kontakt z Państwem oraz pozyskanie zgody na przesyłanie informacji handlowej),  6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych) lub na podstawie zgody osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez okres działania spółki oraz niezbędny do wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Nie będziemy wykorzystywać do tego narzędzi służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będziemy gromadzić innych danych w celu utworzenia Państwa profili.

Osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, żądać poprawienia swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osoba ma prawo do wycofania zgody, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Więcej informacji można znaleźć tutaj – Polityka prywatności