Twój program Wellness & Resilience

Nasze życie jest jak mozaika – wszystkie części potrzebują pasować do siebie, aby stworzyć wzór i mieć znaczenie w naszym życiu. Naszą indywidualną mozaikę tworzymy w obszarach, które razem połączone, pozwalają nam osiągnąć równowagę. Pod wpływem natłoku zadań, presji czasu sprawiamy, że ważne dla nas obszary życia nie są zrównoważone. Dlatego potrzebujemy przygotować plan działania, który będziemy mogli realizować dzień po dniu, abyśmy świadomie tworzyli i utrzymywali równowagę w życiu, z uwzględnieniem specyfiki naszej pracy i różnorodnych ról, które pełnimy.

Czym jest wellness & resilience (zdrowie i odporność)?

Dobre samopoczucie wiąże się ze zdrowiem fizycznym, zdrowiem mentalnym, relacjami i budowaniem więzi. Odporność, która jest bezpośrednio związana z dobrym samopoczuciem, polega na umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, stresem i dostosowywania się do nowych sytuacji.

Jak stworzysz swój Wellness & Resilience Plan?

  1. Zaczniesz od poznania swojego punktu startu – wypełnisz kwestionariusze dotyczące oceny ryzyka i odporności na stres w miejscu pracy oraz oceny dbania o siebie w życiu prywatnym i w miejscu pracy. Dokonasz oceny oddziaływania stresu na zdrowie fizyczne i mentalne.
  2. Stworzysz profil stresu w życiu prywatnym i w miejscu pracy.
  3. Stworzysz Indywidualny Wellness & Resilience Plan w obszarach zdrowia fizycznego i mentalnego, budowania relacji i więzi oraz odporności psychicznej w miejscu pracy.

Jakie otrzymasz wsparcie?

  1. Otrzymasz pakiet narzędzi, z których będziesz korzystać podczas trzech 60-minutowych sesji z konsultantką odporności psychicznej (online lub stacjonarnie w gabinecie).
  2. Stworzysz dopasowany do swoich potrzeb Indywidualny Wellness & Resilience Plan – wyposażony m.in. w zadania, ćwiczenia i narzędzia budowania zdrowia oraz odporności.
  3. Będziesz korzystać z dwóch sesji z konsultantką odporności psychicznej w trakcie realizacji swojego planu zdrowia i odporności.
  4. Otrzymasz zestaw nagrań do codziennej praktyki mindfulness.

Całkowity koszt to jedynie: 738 zł