Narzędzia wspierające odporność organizacji

Dzięki warsztatom stacjonarnym i produktom cyfrowym, możemy rozwijać umiejętności i kompetencje budowania odporności liderów, zespołów i pracowników pracujących stacjonarnie, hybrydowo oraz zdalnie.

Odporność oznacza możliwość szybkiego przezwyciężenia trudności i powrotu na prostą po trudnych doświadczeniach. Odporny Lider i pracownik wyciąga wnioski z napotkanych trudności i ma zdolność rozwoju osobistego. W obecnym świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności ważne są zachowania zwinnego odpowiadania na wyzwania. Kompetencje te rozwija się przez całe życie i często następuje to w sposób nieformalny, przez współpracę, komunikację i praktyczną naukę. Takie umiejętności i kompetencje są niezbędne dla utrzymania konkurencyjności firmy. Wewnętrzna kultura pracy w firmie może zostać polepszona przez promowanie postaw wspierających odporność oraz równowagę w życiu osobistym i zawodowym, która oznacza integrację ważnych elementów w codziennym życiu.

Jak możemy wesprzeć budowanie odporności Twojej organizacji?

Oferujemy 3 rodzaje wsparcia online i stacjonarnego, które dostosowywane są do potrzeb odpowiadających wyzwaniom Twojej organizacji.

Warsztaty dla liderów

Prowadzimy warsztaty budowania odporności na sytuacje kryzysowe dla liderów. Pracując z innowacyjnymi narzędziami w oparciu o Business Model Canvas, opracujemy plan rozwoju odporności organizacji. Będziemy wykorzystywać studium przypadku firmy do rozwijania umiejętności odporności i kompetencji zespołu w utrzymaniu konkurencyjności firmy na rynku, bazując na wartościach firmy, klientach, produktach/usługach, innych zasobach i obszarach analizowanych w Diagramie Modelu Biznesowego (Business Model Canvas).

Warsztaty dla zespołów

W ramach warsztatów dla zespołów będziemy pracować nad rozwojem indywidualnych kompetencji budujących odporność firmy na sytuacje kryzysowe oraz tych, które są kluczowe zarówno dla osobistego rozwoju, jak i budowania odpornego zespołu tj. krytycznego myślenia, kreatywności, komunikacji i współpracy. Podczas warsztatów będziemy wypracowywać rozwiązania wspierające równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

 

Webinary tematyczne

Specjalnie na potrzeby Twojego zespołu przeprowadzimy interaktywne webinary online na żywo, które pomogą im realizować cele firmy w obszarze radzenia sobie ze stresem i wzmacniania rezyliencji.

Zapytaj o ofertę

Jeśli rozważasz wsparcie pracowników w obszarze profilaktyki zdrowia napisz lub zadzwoń: 

tel. 662 008 600 lub bkrzos@akademiawellbeing.pl