Rozwój osobisty – odporność na stres – satysfakcja w życiu

Sesje rozwoju osobistego są skutecznym narzędziem, które może pomóc Ci rozwijać swój potencjał (uświadamiać zasoby), określać cele, rozwijać umiejętności i podejmować świadome decyzje dotyczące kariery i życia osobistego. Z kolei konsultacje odporności na stres często łączymy z treningiem asertywności – pozwala to szybciej i skutecznej wzmacniać pewność siebie i rozwijać umiejętności komunikacji.

coaching

W czym możemy Cię wesprzeć w sesji rozwoju osobistego?

Uczestnicząc w indywidualnych sesjach rozwoju osobistego i kariery, będziemy poruszać takie aspekty jak:

  1. Eksploracja mocnych stron i zainteresowań: Sesje rozwoju osobistego mogą pomóc Ci w identyfikowaniu mocnych stron, umiejętności i zainteresowań. Poznanie siebie i swoich predyspozycji pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji dotyczących kariery i życia osobistego.
  2. Określanie celów zawodowych i osobistych: Podczas sesji rozwoju kariery masz możliwość określenia swoich celów zawodowych i osobistych. Pomożemy Ci zdefiniować cele, które są realistyczne, mierzalne i motywujące, oraz opracować plany działania, które pomogą Ci osiągnąć te cele.
  3. Rozwijanie umiejętności miękkich: Sesje rozwoju osobistego często skupiają się na rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, pracy w zespole, rozwiązywanie problemów i budowanie relacji. Te umiejętności są kluczowe dla sukcesu zawodowego i osobistego.
  4. Podejmowanie decyzji dotyczących kariery: Podczas sesji otrzymasz wsparcie w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących swojej kariery, takich jak wybór ścieżki zawodowej, zmiana pracy, awans zawodowy czy relokacja.
  5. Wsparcie w zarządzaniu stresem i balansowaniu życia zawodowego i osobistego: Sesje rozwoju osobistego mogą także pomóc Ci w radzeniu sobie ze stresem, budowaniu dobrych relacji, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz tworzeniu nawyków dbania o swoje dobre samopoczucie.
  6. Rozwijanie świadomości i samooceny: Sesje rozwoju osobistego prowadzą do zwiększenia świadomości siebie i swojego otoczenia, jak również do budowania zdrowej samooceny i pewności siebie.

W czym możemy Cię wesprzeć w konsultacji odporności na stres?

Celem konsultacji jest omówienie stosowanych przez Ciebie strategii radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, które wpływają na Twoją pewność siebie, poczucie kontroli nad emocjami i życiem, motywację i wytrwałość w dążeniu do celów, pragnień czy dbania o swoje potrzeby.

Podczas spotkania omawiamy także relacje i nawykowe zachowania z osobami, z którymi doświadczasz trudnych sytuacji lub z osobami, z którymi chcesz poprawić relacje i efektywnie rozwiązywać problemy.

W wyniku konsultacji rodzi się potrzeba działania i skutecznego rozwiązywania problemów, dlatego często kontynuujemy spotkania w formie treningu asertywności. Wówczas omawiamy różne sytuacje z Twojego życia, zachowania i towarzyszące im schematy myśli i odczuwane emocje.

Dzięki zrozumieniu własnych myśli, emocji i zachowania, budujesz nowe strategie komunikacji, oraz zmieniasz nawyki i zachowania na takie, które dają Ci więcej radości, zrozumienia, spokoju i pewności siebie w relacjach z innymi ludźmi.

Dzięki naszej wspólnej pracy świadomie będziesz rozwijać swoje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zapraszam również wszystkie te osoby, które potrzebują wsparcia w pokonaniu trudności na drodze do bycia w pełni sobą oraz życia z poczuciem sensu i spełnienia, a także chcą świadomego życia prywatnego i zawodowego, szacunku i akceptacji dla siebie i innych.

Indywidulany trening asertywności - stacjonarnie/online

Indywidulany trening asertywności – stacjonarnie lub online

Trening asertywności najlepiej sprawdza się jeśli prowadzony jest w cyklu 3-5 sesji z klientem.

Celem treningu jest rozwinięcie efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem, umiejętności komunikacji z osobami, z którymi doświadczamy trudnych sytuacji lub z osobami, z którymi chcielibyśmy poprawić relacje i efektywnie rozwiązywać problemy.

Podczas sesji omawiamy różne sytuacje z życia klienta, zachowania i towarzyszące im schematy myśli i odczuwane emocje. Dzięki zrozumieniu własnych myśli, emocji i zachować budujemy nowe strategie komunikacji, oraz zmieniamy nawyki i zachowania na takie, które dają nam więcej radości, zrozumienia, spokoju i pewności siebie w relacjach z innymi ludźmi.

Polecamy wykupienie Pakietu „Odporność na start”

Pakiet „Odporność na start” obejmuje 3 sesje coachingowe lub 3 konsultacje odporności psychicznej, podczas których uważnie przechodzimy od problemu do rozwiązania:

  • pierwsze spotkanie – ustalenie wszystkich aspektów dotyczących opisywanego problemu i ustalenie celu,
  • drugie spotkanie – analiza, opcje możliwych rozwiązań, plan działania,
  • trzecie spotkanie – retrospekcja: co się sprawdza, a co warto zmienić? co jeszcze warto i można innego zrobić?
 
Po wykupieniu pakietu „Odporność na start” skontaktujemy się z Tobą i ustalimy dogodny termin oraz miejsce spotkań – online lub w Instytucie Wellsense przy ul. Józefa Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław
 

Jak się zapisać?

Sesja online lub stacjonarnie, Instytut Wellsense ul. Józefa Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław. Prowadzimy sesje coachingu w języku polskim i angielskim.

Cena sesji/konsultacji/treningu asertywności to 160 zł brutto.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń: tel. 662 008 600 lub bkrzos@akademiawellbeing.pl