Diagnoza stresu HRV z treningiem relaksacji

Czy wiesz jak Twój organizm reaguje na stres? Jak sobie z nim radzisz i ile czasu zajmuje Ci dojście do siebie po stresującym momencie? Czy stres nie jest dla Ciebie zbyt wyczerpujący? Chcesz nauczyć się radzić sobie z napięciem i wyczerpaniem emocjonalnym, gdy pracujesz pod presją czasu albo potrzebujesz rozwiązać trudny problem w życiu? A może czujesz, że brak Ci energii i motywacji do dalszego działania? 

Dzięki treningowi HRV z elementami mindfulness i heartfulness naucz się regulować swoje emocje, działać skutecznie w stresie i radzić sobie lepiej z trudnymi problemami. Rozwiniesz lepsze mechanizmy obronne i umiejętność samoregulacji.

Diagnoza stresu HRV z treningiem relaksacji​

Angażując się w pracy i w aktywności, które nadają naszemu życiu sens, zapewniamy sobie bezpieczeństwo materialne, rozwój i szansę samorealizacji. Wpływamy w ten sposób na swój dobrostan. Jednak w pewnych warunkach, gdy doświadczamy chronicznego niepowodzenia w zmaganiu się ze stresem i nabieramy przekonania o niemożności skutecznego poradzenia sobie z trudnościami i frustracjami, to może prowadzić do negatywnego stanu wyczerpania emocjonalnego, psychicznego i fizycznego.

Jeśli przeoczymy pierwsze sygnały – napięcie, zmęczenie, drażliwość, zniechęcenie, utratę energii, wzmożoną aktywność na zmianę z oznakami wyczerpania psychicznego i fizycznego, i będziemy zaniedbywać nasze potrzeby, to możemy doprowadzić nie tylko do zobojętnienia, spadku zaangażowania, ale też rozwoju wypalenia zawodowego. Często wówczas zaobserwujemy nasilenie takich objawów jak m.in. zaburzenia snu, apetytu, podatność na infekcje, skłonność do przyjmowania leków uspokajających czy nasennych i używki. Mimo że pracujemy dużo, jesteśmy mało efektywni.

Warto zastanowić się i zadać sobie pytania: Czy stres jest zbyt wyczerpujący? Jak mój organizm reaguje na stres? Jak chcę nauczyć się radzić sobie z napięciem i wyczerpaniem emocjonalnym, gdy pracuję pod presją czasu albo potrzebuję sprostać wyzwaniom czy rozwiązać trudny problem w życiu? Ile mam energii i motywacji do dalszego działania?

Jak możesz sobie pomóc? Naucz się regulować swoje emocje, działać skutecznie w stresie i radzić sobie lepiej z trudnymi problemami. Rozwijaj lepsze mechanizmy obronne i umiejętności samoregulacji.

Jak pomagamy?

W zależności od problemu, z którym zgłasza się do nas pacjent, oferujemy wsparcie umożliwiające najefektywniejszą i najbardziej skuteczną pomoc w zakresie:

Obserwując u siebie objawy wyczerpania fizycznego i utraty energii w dłuższym okresie czasu np. ponad 2 tygodnie i nie potrafisz się zregenerować po odpoczynku, to zalecamy też wykonanie diagnozy stresu, która prowadzona jest tylko w gabinecie. Umówisz się na nią, wybierając w kalendarzu usługę „diagnoza stresu i trening HRV”.

Diagnoza stresu HRV z treningiem relaksacji​

Doskonalenie umiejętności właściwego zarządzania stresem pozwala podnieść poziom energii, wpływa na wzrost poczucia kontroli, umacnia poczucie samoskuteczności, poprawia nastrój, a to zmienia sposób naszego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu i jest kluczem do szczęśliwego, zdrowego, a także produktywnego życia. 

Dzięki diagnozie stresu HRV Biofeedback możemy ocenić i regulować działanie autonomicznego układu nerwowego, który ma wpływ na pracę naszego układu krwionośnego, w tym serca.

Autonomiczny układ nerwowy działa poprzez aktywację dwóch układów: współczulnego i przywspółczulnego. Zaburzona równowaga w działaniu obu układów mogą prowadzić do wielu chorób w tym często do zaburzeń pracy rytmu serca, nadciśnienia lub omdleń.

Celem diagnozowania jest zbadanie reakcji fizjologicznych na stres

Metoda HRV Biofeedback umożliwia pomiar czynności autonomicznego układu nerwowego (AUN). Wszystkie nasze organy wewnętrzne są regulowane w sposób automatyczny i nieświadomy przez ww. układ nerwowy. Okazuje się jednak, że możemy na procesy AUN wpływać w sposób świadomy poprzez odpowiednie wykorzystanie sprzężenia zwrotnego w Biofeedbacku.

Trening HRV w oparciu o programy Biofeedback umożliwia naukę:

 • Trzech efektywnych metod relaksacji
 • Samoregulacji nieuświadamianych procesów fizjologicznych
 • Optymalizacji odpowiedzi fizjologicznej na czynnik stresujący
 • Kontroli reakcji fizjologicznych na stres
 • Obiektywnej obserwacji i analizy reakcji organizmu w sytuacji stresowej
 
Trening HRV może być też prowadzona w oparciu o program Biofeedback z mobilnym czujnikiem umożliwiającym wykonywanie treningów przez pacjenta w dowolnym miejscu – we własnym domu czy w pracy. Dzięki temu oprogramowaniu możemy przeprowadzić:
 
 • Prawidłową ocenę markerów stresu
 • Naukę zarządzania stresem
 • Zwiększenie odporności u pacjenta na stres poprzez samoregulację

Jakich pomiarów dokonujemy w diagnozie i w treningu stresu?

Ten najbardziej znany w psychofizjologii pomiar, odzwierciedla reakcję na stres, emocje, poziom aktywacji. Gdy jesteśmy zdenerwowani, naczynia krwionośne palców ulegają zwężeniu, co objawia się ich ochłodzeniem.

To miara przewodnictwa skóry (ang. Skin Conduction – SC). Podczas stresu wzmożone jest wydzielanie potu na skutek pobudzenia gruczołów potowych, co skutkuje zwiększonym przewodnictwem skórnym.

Zmienny rytm serca skazuje stan organizmu. Oddech podczas stresu staje się przyspieszony, co wpływa na zmianę rytmu serca i wynika z pobudzenia współczulnego układu nerwowego.

Kontrola oddechu jest najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem kontrolowania sprzężonego oddziaływania – oddychania i rytmu serca, gdyż wdech jest połączony z współczulnym układem nerwowym.

Trening HRV z elementami mindfulness heartfulness

To właśnie przyjmowane przez nas nastawienie, strategie myślenia, nawykowe zachowania i wyuczony styl życia wpływają na nasze samopoczucie i zdrowie w życiu.

Trening HRV z elementami mindfulness heartfulness, to wsparcie w rozwijaniu umiejętności dbania o własny nastrój, zdrowie i energię życiową.

Aktywne dbanie o swoje zdrowie i samopoczucie, oznacza też budowanie mechanizmów sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. Nauczysz się stosować techniki służące obniżaniu poziomu stresu do optymalnego poziomu pobudzenia, który mobilizuje, zamiast przytłaczać i hamować.

Ponadto, trening HRV z elementami mindfulness oraz heartfulness sprawdza się w terapii wypalenia zawodowego, kiedy trener uczy regulować reakcję na stres, dzięki technikom mindfulness i heartfulness, jak również pomaga urealniać oczekiwania, odkrywać i wykorzystywać swoje kompetencję, wspomagać motywację i inspirować do rozwijania elastycznych sposobów radzenia sobie z trudnościami i obciążeniem emocjonalnym.

Trening HRV z elementami mindfulness heartfulness przeznaczony jest dla osób, które miedzy innymi:

 • chcą rozwijać lepsze strategie radzenia sobie ze stresem, dzięki którym zamiast dawać porwać się emocjom, będą odpowiadać z opanowaniem i adekwatnie do sytuacji,
 • chcą odczuwać więcej spokoju wewnętrznego,
 • chcą zmniejszyć poziom napięcia emocjonalnego, lęku, niepokoju,
 • chcą wziąć odpowiedzialność za własne samopoczucie i zdrowie, aby sytuacje zewnętrzne i stres przestały rządzić ich życiem,
 • chcą odczuwać więcej energii, pozytywnych emocji i sprawczości poprzez stosowanie praktyk uważności w codziennym życiu.