Praktyka mindfulness​

“Uważność to świadomość, która wyłania się, gdy bez osądzania i celowo (rozmyślnie) kierujemy uwagę na to, czego doświadczamy w chwili bieżącej.“

Źródło: Williams, Teasdale, Segal i Kabat-Zinn (2007)

Gdy podróżujemy samochodem, czasami przez wiele kilometrów możemy prowadzić “na automatycznym pilocie”, sprawia to, że możemy nie być naprawdę „obecni”. Jeśli żyjemy na automatycznym pilocie, wydarzenia wokół nas oraz myśli, uczucia i doznania w naszym umyśle mogą wyzwalać stare nawyki myślenia, które często są już nieprzydatne i mogą prowadzić do pogorszenia nastroju. Zyskując większą świadomość naszych myśli, uczuć i doznań cielesnych, z chwili na chwilę, dajemy sobie szansę na większą wolność i swobodę wyboru; nie musimy wchodzić w te same „umysłowe koleiny”, które mogły powodować problemy w przeszłości.

Działanie w stresie

Zewnętrzne i wewnętrzne bodźce mogą wywoływać w Twoim organizmie napięcia. Świadoma reakcja na stres,  zamiast mimowolnej, może wpłynąć na czas i jakość Twojej regeneracji. Poniższe grafiki pomogą Ci zrozumieć różnicę między reakcją mimowolną (na autopilocie) a świadomą odpowiedzią na stres.

Wellbeing - Dobrostan możesz osiągnąć w codziennym życiu dzięki harmonii umysłu i emocji, poprawie odporności i dobrego samopoczucia, większej klarowności umysłu i kreatywności, umiejętności przeformułowania swoich myśli i emocji na bardziej pozytywne i wzmacniające Twój system samoregulacji emocjonalnej.

Technologia HeartMath®

Technologia HeartMath® to innowacyjne podejście do poprawy samopoczucia emocjonalnego, które wykorzystujemy podczas pracy z naszymi klientami. Dzięki oprogramowaniu HeartMath® możesz nauczyć się zmieniać wzór rytmu serca, aby uzyskać spójność fizjologiczną; naukowo mierzalny stan charakteryzujący się zwiększonym ładem i harmonią w naszym umyśle, emocjach i ciele.

Badania HeartMath®Institute wykazały, że różne wzorce aktywności serca (które towarzyszą różnym stanom emocjonalnym) mają wyraźny wpływ na funkcje poznawcze i emocjonalne. Podczas stresu i negatywnych emocji, gdy wzór rytmu serca jest nieregularny i nieuporządkowany, odpowiadający mu wzór sygnałów neuronowych przemieszczających się z serca do mózgu hamuje wyższe funkcje poznawcze. Ogranicza to naszą zdolność jasnego myślenia, zapamiętywania, uczenia się, rozumowania i podejmowania skutecznych decyzji. (Pomaga to wyjaśnić, dlaczego często działamy impulsywnie i niemądrze, gdy jesteśmy pod wpływem stresu.)

Zmieniający się rytm twojego serca

Serce w spoczynku było kiedyś uważane za działające jak metronom, wiernie bijące regularny, stały rytm. Jednak naukowcy i lekarze wiedzą teraz, że jest to dalekie od prawdy. Uważany za monotonny rytm zdrowego serca – nawet w warunkach spoczynku – jest w rzeczywistości zaskakująco nieregularny, a odstęp czasu między kolejnymi uderzeniami serca ciągle się zmienia. Ta naturalnie występująca zmienność rytmu serca nazywa się zmiennością rytmu serca (HRV).

Zmienność rytmu serca jest miarą zmian rytmu serca między uderzeniami. Ten schemat pokazuje trzy uderzenia serca zarejestrowane na elektrokardiogramie (EKG). Należy zauważyć, że różnice w interwale czasowym między kolejnymi uderzeniami serca, dają różne tętno (w uderzeniach na minutę) dla każdego przedziału uderzeń serca.

Normalna zmienność rytmu serca wynika z synergistycznego działania dwóch gałęzi autonomicznego układu nerwowego (ANS) – części układu nerwowego, która reguluje większość funkcji wewnętrznych organizmu. Nerwy współczulne przyspieszają bicie serca, podczas gdy nerwy przywspółczulne (błędne) spowalniają je. Współczulne i przywspółczulne gałęzie ANS nieustannie oddziałują w celu utrzymania aktywności sercowo-naczyniowej w optymalnym zakresie i umożliwienia odpowiednich reakcji na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne. Analiza HRV służy zatem jako dynamiczne okno na funkcjonowanie i równowagę autonomicznego układu nerwowego.

Różnice chwilowe tętna są z reguły pomijane, gdy mierzone jest średnie tętno (na przykład, gdy lekarz mierzy puls w określonym czasie i oblicza, że twoje serce bije, z powiedzmy, 70 uderzeniami na minutę ). Jednak technologie emWave i Inner Balance pozwalają obserwować zmieniające się rytmy serca w czasie rzeczywistym.

Jaka jest różnica między biofeedbackiem a praktyką mindfulness (uważności)?

Podczas treningu umysłu w trakcie medytacji, istotne jest, aby utrzymywać skupienie uwagi, otwartą świadomość oraz życzliwą intencję.

Zarówno medytacja – praktyka mindfulness, jak i biofeedback obejmują zwracanie uwagi na ciało: medytujący często skupiają się na oddechu lub innym doznaniu fizycznym, podczas gdy biofeedback mierzy parametry oddechowe, tętno lub fale mózgowe i przedstawia sygnał na podstawie tych danych.

Łączymy praktykę mindfulness – trening umysłu z Biofeedback HRV

Dlaczego HRV jest ważny?

Naukowcy i lekarze uważają HRV za ważny wskaźnik zdrowia i kondycji. Jako wskaźnik odporności fizjologicznej i elastyczności behawioralnej odzwierciedla naszą zdolność do skutecznego dostosowywania się do stresu i wymagań środowiskowych.

HRV jest również markerem biologicznego starzenia się. Nasza zmienność tętna jest największa, gdy jesteśmy młodzi, a wraz z wiekiem zakres zmienności tętna spoczynkowego zmniejsza się. Chociaż związany z wiekiem spadek HRV jest procesem naturalnym, posiadanie nienormalnie niskiego HRV w danej grupie wiekowej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przyszłych problemów zdrowotnych i przedwczesnej śmierci. Niskie HRV obserwuje się również u osób z szeroką gamą chorób i zaburzeń. Poprzez zmniejszenie zużycia układu nerwowego spowodowanego stresem i ułatwienie naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu, regularne ćwiczenie technik budowania spójności HeartMath®Institute może pomóc przywrócić niskie wartości HRV do zdrowych wartości.