Wellness balance

Odnajdź swoją życiową równowagę

Co przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz słowo wellness? Większość z nas myśli o zdrowiu fizycznym, na które składają się odżywianie i aktywność ruchowa.  Wellness to jednak znacznie więcej niż tylko wymiar fizyczny. 

Wellness obejmuje wymiary: społeczny, fizyczny, emocjonalny, zawodowy, intelektualny, środowiskowy oraz duchowy. Każdy z tych wymiarów działa i oddziałuje w sposób, który pomaga nam czuć się dobrze jako całość. Jeśli włożymy zbyt dużo energii w jeden wymiar, działamy słabiej w innym. Do osiągnięcia pełni dobrostanu musimy zachować równowagę między wszystkimi siedmioma wymiarami. 

Stres i frustracja a odporność psychiczna

Stres powoduje zaburzenie równowagi w każdym z wymienionych powyżej obszarów oraz pomiędzy nimi. W obszarze zdrowia fizycznego – Body Balance, na skutek stresu zmieniamy nasze nawyki i preferencje żywieniowe – bazujące na zwiększonym dostarczaniu węglowodanów prostych, rezygnujemy ze zdrowych aktywności na rzecz tych aktywności, które nie wymagają od nas wydatkowania energii – w stresie nasze umiejętności zdrowej regeneracji maleją! Potrzebujemy zatem zbudować umiejętności zdrowej regeneracji, budowania balansu pomiędzy wszystkimi obszarami i wypracować zdrowe nawyki.

Balans emocjonalny

Jest to umiejętność zrozumienia siebie i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami życie. Zdolność do rozpoznawania i dzielenia się różnymi uczuciami, zarówno negatywnymi: złością, strachem, smutkiem lub stresem oraz pozytywnymi: nadzieją, miłością, radością i szczęściem, co w produktywny sposób przyczynia się do naszego dobrego samopoczucia emocjonalnego.

Twoje codzienne pozytywne i negatywne emocje, określają Twoje samopoczucie emocjonalne. Dzięki głębokiej świadomości i zrozumieniu swoich emocji możesz rozkwitać i wzrastać.

Balans duchowy

To umiejętność zachowania pokoju i harmonii w naszym życiu, a także rozwijania wspólnego związku między wyznawanymi wartościami i wykonywanymi działaniami.

Twoje duchowe dobre samopoczucie składa się z osobistych zasad etyki, moralności, miłości i tego, co naprawdę cenisz w życiu. Duchowość to trwająca całe życie praktyka ciągłej autorefleksji, która może pomóc Ci znaleźć sens własnego świata, celu życia i ścieżki życiowej.

Balans społeczny

To zdolność do nawiązywania relacji i tworzenia więzi z innymi ludźmi. Ludzie, którzy mają co najmniej trzy lub cztery bardzo bliskie przyjaźnie, są zdrowsi, mają lepsze samopoczucie i są bardziej zaangażowani w swoją pracę.

Więzi społeczne z innymi mogą znacznie poprawić jakość życia. Samotność to uczucie, którego czasami możesz doświadczyć, dlatego ważne jest, aby stale rozwijać swoje relacje z innymi ludźmi, aby pozostać w kontakcie społecznym.

Balans fizyczny

Fizyczne dobre samopoczucie to zdolność do utrzymania zdrowej jakości życia, która pozwala nam wykonywać codzienne czynności bez niepotrzebnego zmęczenia lub stresu fizycznego. 

Dbanie o ciało pomoże zachować energię i zdolność do osiągania najlepszych wyników oraz równoważenia innych obszarów dobrego samopoczucia.

Balans zawodowy

Dużą część swojego życia spędzamy chodząc do szkoły i pracy. Balans zawodowy polega na czerpaniu radości z wykonywanej pracy i odnalezieniu ścieżki kariery, która pozwoli na wykorzystywanie swoich mocnych stron.

Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest również ważna dla ogólnego samopoczucia. Umiejętność oddzielenia spraw osobistych od zawodowych pozwala nam na skuteczniejsze i obiektywne rozwiązywanie napotykanych problemów w danej sferze.

 

Balans intelektualny

Jest to zdolność do otwierania umysłu na nowe pomysły i doświadczenia, które można zastosować w decyzjach osobistych, interakcjach grupowych i doskonaleniu relacji. To chęć uczenia się, doskonalenia posiadanych umiejętności i poszukiwania nowych wyzwań.

Rozwijamy się podczas pogłębiania wiedzy o naszym otoczeniu, ludziach, naszych zainteresowaniach. Zdrowie intelektualne polega na używaniu mózgu na różne sposoby każdego dnia.

Balans środowiskowy

Twoje środowisko życia to miejsce, w którym spędzasz czas w ciągu dnia. Obejmuje Twój dom, miejsce pracy lub szkołę oraz społeczność. Sposób, w jaki wchodzisz w interakcje w tych przestrzeniach, przyczynia się do ogólnego dobrostanu środowiska.

Jest to umiejętność uznania własnej odpowiedzialności za jakość powietrza, wody i otaczającej nas ziemi.