Programy wellbeingowe jako narzędzie realizacji wskaźników ESG w firmie

Z opublikowanego w grudniu 2022 roku raportu ManpowerGroup „ESG w Polsce. Rynek pracy” wynika, że znaczna część organizacji jest na etapie planowania, określania i opracowywania długoterminowych celów oraz strategii działań ESG. A na podstawie dotychczasowych wdrożeń w organizacjach zauważamy, że istotne znaczenie mają działania związane z obszarem S – ludzkim i społecznym (35%).

ESG

W tym kontekście, programy wellbeingowe dla firm stają się coraz ważniejszym narzędziem służącym realizacji zarówno celów prozdrowotnych i wyrazem dbania firmy o kondycję zdrowotną pracowników, jak i umożliwiającym wykazanie się długoterminową strategią w obszarze zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy opartą na monitorowaniu i raportowaniu wskaźników ESG (Environment, Social, Governance) przez przedsiębiorstwa.

Po co nam ESG?

ESG to skrót od trzech kluczowych obszarów odpowiedzialności biznesu – środowiska, społeczeństwa i zarządzania. Celem ESG jest zachęcenie firm do przyjmowania bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych i prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny wobec swoich stakeholderów i otoczenia. W coraz większym stopniu klienci, inwestorzy i inne zainteresowane strony oczekują od przedsiębiorstw, że będą one dbały o środowisko, wspierały lokalne społeczności i prowadziły działalność w sposób transparentny i uczciwy.

Według raportu ManpowerGroup „ESG w Polsce. Rynek pracy” 3 na 10 organizacji w Polsce jest na etapie opracowywania strategii ESG. Od 2024 roku obowiązkiem raportowania niefinansowego objęte zostaną firmy, które już teraz raportują w ramach NFRD, czyli największe przedsiębiorstwa liczące ponad 500 pracowników. Jednak nowe przepisy będą miały konsekwencje dla całego rynku, również dla sektora MŚP – zwłaszcza dla firm będących częścią łańcuchów dostaw.

Programy Wellbeingowe dla firm doskonale wpisują się jako narzędzie realizacji wskaźników ESG odnoszących się do obszaru Social. Polegają one na oferowaniu pracownikom różnych aktywności i usług, które mają na celu poprawę ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Mogą to być np. zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, konsultacje z dietetykiem, szkolenia z zakresu zarządzania stresem, czy też dostęp do opieki medycznej i psychologicznej. Niosą one szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw. Pracownicy mogą odczuwać poprawę swojego zdrowia i samopoczucia, co może przełożyć się na większą wydajność i efektywność w pracy. Dla firm takie programy mogą wzmacniać atrakcyjność pracodawców w oczach pracowników i kandydatów, stanowiąc dodatkowy atut w pozyskiwaniu pracowników i zatrzymywaniu ich w organizacji, co z kolei przełoży się na niższe koszty związane z rotacją pracowników.

_____

Beata Krzos

Wellbeing coach, Trenerka biofeedback, Konsultantka Odporności Psychicznej, HeartMath® Certified Practitioner