Neuronauka naukowym potwierdzeniem koncepcji Wellbeing?

brain labirynt

Rozwój neuronauki (neuroscience) pozwala nam poznanie naukowych dowodów znaczenia „szczęścia” – „dobrostanu” w funkcjonowaniu naszego organizmu – zależności między emocjami czy zachowaniem a funkcjonowaniem mózgu, układów: krążenia, hormonalnego, oddychania i motoryki.

Od trzydziestu ostatnich lat neuronauka (neuroscience) zajmująca się badaniem ośrodkowego układu nerwowego – głównego centrum dowodzenia naszego organizmu, zyskuje coraz większą popularność. Głównym zadaniem neuronauki jest objaśnianie ludzkich myśli, emocji czy zachowań w kontekście holistycznego funkcjonowania naszego organizmu, w szczególności mózgu i serca.

Przełomowym momentem dla rozwoju neuronauki był rozwój neuroobrazowania tj. technik pozwalających śledzić pracę mózgu i odkrywać jego struktury m.in. tomografię – obrazowanie strukturalne, MRI – metodę obrazowania rezonansem magnetycznym, fMRI – metodę obrazowania funkcjonalnego rezonansem magnetycznym, EEG – elektroencefalografię, NIRS – obrazowanie metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni, fNIRS – obrazowanie funkcjonalne metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni.

Do szerokiego spektrum badań o mózgu przyczyniają się nauki takie jak m.in.: biologia (neurobiologia), medycyna (m.in. neurologia, neurokardiologia), psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia.