Program rozwoju potencjału – jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci – uczniów i dorastających nastolatków?

Dobre pomysły najczęściej biorą się z chęci dzielenia się własnymi doświadczeniami i uważności na potrzeby innych ludzi – tak zrodził się pomysł na Program rozwoju potencjału – wiedza to zaledwie pierwszy krok.
Rozmawiając wspólnie z panią Anną Maćkowską Dyrektor LO nr XIV we Wrocławiu dostrzegłyśmy potrzebę wsparcia potencjału i siły mentalnej młodzieży nie tylko w obszarze edukacji szkolnej, jak i samych uczniów, ale także w obszarze współpracy z rodzicami. Idea rozwoju potencjału – rozumianego jako odkrywanie swoich talentów i budowanie siły mentalnej, jest też bliska pani Beacie Tabernackej Prezesowi Fundacji im. Jakuba Libnera Młodego Twórcy, stąd wspólnie łącząc swoje siły, rozpoczęłyśmy w tym roku szkolnym zajęcia dla uczniów klas II i III dotyczące rozwoju potencjału, motywacji i technik radzenia sobie ze stresem.

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas II i III w LO nr XIV we Wrocławiu do dołączenia się do naszej wspólnej inicjatywy 🙂

Udział w spotkaniach online z rodzicami jest bezpłatny a inwestujemy nasz cenny czas – Ja przekazując Państwu wiedzę w pigułce, a Państwo dając sobie czas na ważne rozmowy i aktywnie uczestnicząc w szkoleniu online.

Pierwsze spotkania online już ruszyły i odbyły się w dniu  3 listopada 2020r. – rozmawialiśmy na temat: „Motywacja nastolatka – komunikaty rozwojowe vs warunkowa akceptacja” w ramach Programu Rozwoju Potencjału – jeśli nie mogli Państwo wtenczas uczestniczyć, to można zapoznać się z prezentacją klikając tutaj.

Warsztaty miały na celu wsparcie Państwa w rozwijaniu potencjału swoich dzieci. Dlatego, podczas zajęć dzieliłam się z Państwem wiedzą i rozmawialiśmy o tym:
 • Co ma wspólnego odporność psychiczna z osobowością?
 • Dlaczego dwóch tak samo zdolnych uczniów miewa różne rezultaty swojej pracy?
 • Co motywuje? Dlaczego każdy z nas inaczej reaguje na porażkę?
 • Jak nastolatkowie odbierają komunikaty rodziców? W jaki sposób komunikaty rodziców kształtują osobowość nastolatków?
 • Co ma wspólnego akceptacja, perfekcjonizm i niskie poczucie wartości?
Jako rodzice chcemy zapewnić swoim dzieciom jak najlepszą przyszłość, a także wspierać ich osiągnięciu spełnienia zawodowego, stabilizacji i szczęścia w życiu. Jak zatem zauważać talenty młodych dorastających osób? Jak wspierać ich prawdziwy potencjał? Kiedy tak naprawdę uczymy się w życiu?
Drugie spotkanie online odbyło się w dniu  10 listopada 2020r – rozmawialiśmy na temat: „Relacje z nastolatkiem – jak wspierać w ważnych decyzjach lub w trudnych sytuacjach?” – jeśli nie mogli Państwo wtenczas uczestniczyć, to można zapoznać się z prezentacją klikając tutaj.
Warsztaty miały na celu wsparcie Państwa w roli rodzica rozumiejącego swoje dziecko, jego emocje i zachowania oraz udzielającego wsparcia w uczeniu się nastolatka pod presją wyników. Dlatego, podczas zajęć dzieliłam się z Państwem wiedzą i rozmawialiśmy o tym:
 • Dlaczego nastolatkowie zwlekają z robieniem ważnych zadań? Nie mają motywacji, są leniwi, źle organizują czas? A może jest jakaś inna przyczyna?
 • Jak mieć dobry kontakt z nastolatkiem? Jak rozmawiać z dziećmi w czasie dojrzewania?
 • Jak mądrze stawiać granice? Co robić, gdy nastolatek jest sfrustrowany, gdy krzyczy, gdy jest smutny?
 • Jak wspierać nastolatka w stresie i w trudnych dla niego sytuacjach? Jak wyrażać swoje emocje przy dziecku?
 • Jak wspierać w podejmowaniu ważnych decyzji?
Jako rodzice staramy się wychować swoje dzieci najczęściej w taki sposób, w jaki sami byliśmy wychowywani lub w taki sposób, jaki uważamy za najlepszy. Pytanie czy ten nasz sposób wychowania służy nastolatkowi w realizacji jego celów? Czy pozwala mu rozwinąć jego autentyczność? Jak uczymy nastolatka panować nad sobą?
Planujemy jeszcze kolejne 2 spotkania online dla rodziców w styczniu i w marcu 2021 roku, dlatego zapraszam Państwa serdecznie do dzielenia się ze mną:
 • tematami, które chcielibyście Państwo, abym omówiła podczas kolejnych dwóch spotkań?
 • swoimi opiniami, na temat szkolenia, w którym już Państwo wzięliście udział – chcielibyśmy zachęcić wszystkich rodziców do dołączenia się do naszej wspólnej inicjatywy 🙂 i zamieścić Państwa opinie na stronie LO nr XIV we Wrocławiu oraz na stronie Akademii Wellbeing,
 • swoimi sugestiami czy chcielibyście Państwo stworzyć grupę na FB lub organizować spotkania online, które mogłabym dla Państwa organizować,
 • w innych sprawach dotyczących tematów szkoleń czy współpracy 🙂

Serdecznie zapraszam do kontaktu: bkrzos@akademiawellbeing.pl
Nr telefonu: + 48 604 107 796.