Zadbaj o siebie. Redukuj stres. Szukaj balansu w życiu.

Jak zatroszczyć się o własne samopoczucie, odzyskać sprawczość, zaangażowanie i kontakt z wartościami, ograniczyć napięcie i odnaleźć harmonię w codziennym życiu? 

Skorzystaj ze skutecznych i opartych na dowodach metod.

Po pierwsze: zadbaj o swoje zaangażowanie i działanie w zgodzie z wartościami

Osiągnięcie zbalansowanego samopoczucia, dobrego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, a także wysokiego zaangażowania wymaga świadomego podejścia oraz rozwijania odpowiednich cech osobowości i umiejętności. Oto kilka kluczowych elementów, które mogą pomóc w osiągnięciu tych celów:

 1. Świadomość siebie: Zrozumienie swoich wartości, celów, mocnych stron i obszarów do poprawy jest kluczowym krokiem w osiągnięciu dobrego samopoczucia oraz produktywności. Samoświadomość pomaga w podejmowaniu decyzji i kierowaniu swoim życiem w pożądanym kierunku.
 2. Uważność (mindfulness): Praktykowanie uważności może pomóc w zwiększeniu koncentracji, świadomości, obecności w chwili teraźniejszej i radzeniu sobie ze stresem. Regularna praktyka medytacji mindfulness może przyczynić się do poprawy samopoczucia psychicznego i emocjonalnego.
 3. Samodyscyplina: Umiejętność określania celów zgodnych z wartościami, tworzenia planów działania i konsekwentnego ich realizowania jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego. Samodyscyplina pozwala utrzymać kierunek i pokonać przeszkody w drodze do celów.
 4. Komunikacja interpersonalna: Zdolność skutecznej komunikacji z innymi ludźmi jest kluczowa dla budowania zdrowych relacji osobistych i zawodowych. Umiejętność słuchania, wyrażania swoich myśli i uczuć, zdrowej konfrontacji oraz rozwiązywania konfliktów może przyczynić się do poprawy relacji i osiągnięcia lepszych wyników.
 5. Zarządzanie stresem: Świadome i efektywne zarządzanie stresem jest kluczowym elementem w utrzymaniu równowagi psychicznej i osiągnięciu pełnej produktywności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Świadomość siebie stanowi fundament tego procesu, wymagając zrozumienia własnych wartości, celów oraz identyfikacji mocnych stron i obszarów do poprawy.
 6. Planowanie i zarządzanie czasem: Umiejętność efektywnego planowania i zarządzania czasem pozwala na skuteczne osiąganie celów w różnych obszarach życia. Organizacja czasu, priorytetyzacja zadań oraz eliminacja niepotrzebnych dystraktorów są kluczowe dla zwiększenia produktywności osobistej.
 7. Elastyczność i adaptacja: Współczesny świat jest dynamiczny i pełen zmian. Umiejętność adaptacji do nowych sytuacji, elastyczność w myśleniu i podejściu do problemów są niezbędne dla osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego.

Po drugie: zadbaj o swoje Zdrowie i odporność na stres

Budowanie zdrowia i odporności na stres wymaga zrównoważonego podejścia, które obejmuje zarówno opiekę nad ciałem, jak i umysłem. Oto kilka skutecznych technik i strategii, które można wdrożyć w praktyce:

 1. Zarządzanie stresem:
  • Identyfikacja źródeł stresu: Zrozumienie, co dokładnie powoduje we mnie poczucie stresu – jakie sytuacje, myśli, emocje, zachowania?
  • Zrozumienie mechanizmów stresu oraz posiadanie skutecznych strategii radzenia sobie z nim jest kluczowe dla zachowania równowagi psychicznej i fizycznej. 
  • Wdrażanie technik relaksacyjnych: Regularna praktyka technik relaksacyjnych i uważności, m.in. głębokie oddychanie, medytacja, Qi Gong, może pomóc w redukcji stresu.
 2. Budowanie elastyczności psychologicznej:
  • Świadomość emocji: Uczenie się rozpoznawania własnych emocji i otwartości na własne doświadczenie.
  • Defuzja poznawcza: umiejętność decentracji i “odklejania” się od własnych myśli, zwłaszcza w sytuacji gdy zabierają nas w niepotrzebne miejsca.
  • Praktykowanie uważności: Uważność polega na skupieniu się na obecnej chwili bez nadmiernego przywiązywania się do oceniania. Regularna praktyka uważności może pomóc w zwiększeniu odporności na stres i lepszym radzeniu sobie z emocjami.
  • Umiejętność zdystansowania się od swojego “ja” – przyjmowanie bardziej obiektywnego spojrzenia na siebie. Meta-poziom
  • Kontakt z wartościami – tym co ważne w naszym życiu 
  • Zaangażowane działanie w celu realizacji tych wartości 
  •  
 3. Samożyczliwość:
  • Praktykowanie tzw. samowspolczucia (selfcompassion). Oparte na dowodach praktyki, pozwalające odwracać niebezpieczny trend, który dotyczy prawie 80% osób związany z traktowaniem siebie gorzej niż innych ludzi. Co by się zmieniło gdybyś potraktował_ siebie jak najlepsz_ przyjaciela / przyjaciółkę?
  • Praktykowanie wdzięczności: otwartość na pozytywne aspekty życia i praktykowanie wdzięczności może pomóc w budowaniu pozytywnego nastawienia i wzmacnianiu odporności psychicznej. Wspieranie systemu walencji pozytywnej przez odwracanie ewolucyjnego trendu, który zmusza nas do większego skupiania się na rzeczach negatywnych i zagrożeniach niż na tym co przyjemne 
  •  
 4. Regeneracja fizyczna, emocjonalna i poznawcza:
  • Odpoczynek i sen: Zapewnienie sobie wystarczającej ilości snu i czasu na odpoczynek jest kluczowe dla regeneracji fizycznej i emocjonalnej.
  • Zrównoważona dieta: Spożywanie zdrowych i zrównoważonych posiłków może wspierać funkcjonowanie umysłu i ciała oraz wzmacniać odporność psychiczną.
odporność na stres

Po trzecie: zadbaj o Dobre relacje

Rozwój umiejętności interpersonalnych i budowanie pozytywnych relacji są kluczowe dla zdrowia psychicznego, emocjonalnego i społecznego po tym jak odbudujesz relacje z samym / samą sobą. Oto kilka ważnych elementów związanych z psychologią pozytywnych relacji:

 1. Rozwiązywanie konfliktów: Umiejętność rozwiązywania konfliktów i zdrowego konfrontowania się jest kluczowa dla utrzymania zdrowych relacji. Warto rozwijać umiejętności komunikacji, empatii i współpracy, aby skutecznie rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny i satysfakcjonujący dla wszystkich stron.
 2. Budowanie pewności siebie w relacjach: Pewność siebie w relacjach pozwala nam być autentycznymi i skutecznymi w interakcjach z innymi ludźmi. Ważne jest rozwijanie zdrowej samooceny i poczucia własnej wartości, co przekłada się na bardziej pewne zachowanie się w relacjach interpersonalnych.
 3. Ustanawianie i pilnowanie granic: W zdrowych relacjach istotne jest ustanowienie  granic, które pozwalają nam wyrażać nasze potrzeby i oczekiwania. Jednocześnie respektując potrzeby, a także granice innych osób.
 4. Uważna i empatyczna komunikacja: Praktykowanie uważnej i empatycznej komunikacji pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby i uczucia innych osób. A także budować silniejsze i bardziej satysfakcjonujące relacje.
 5. Aktywne słuchanie: Umiejętność aktywnego słuchania pozwala nam skuteczniej porozumiewać się z innymi i lepiej zrozumieć ich punkt widzenia, potrzeby i oczekiwania. To ważna umiejętność w budowaniu empatycznych relacji.
 6. Empatia i zrozumienie: Empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i uczucia innych osób, jest kluczowa dla budowania głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Zrozumienie perspektywy drugiej osoby pomaga w budowaniu zaufania i więzi emocjonalnej.
 7.  

Rozwój umiejętności interpersonalnych to proces, który wymaga praktyki, cierpliwości i zaangażowania. Regularna refleksja nad własnymi relacjami oraz praca nad rozwojem kompetencji interpersonalnych mogą przyczynić się do budowania zdrowszych, bardziej satysfakcjonujących i satysfakcjonujących relacji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Podsumowując, rozwijanie cech osobowości i umiejętności, takich jak świadomość siebie, uważność, samodyscyplina, komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem oraz planowanie czasu, może przyczynić się do poprawy samopoczucia i osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach życia. Stałe praktykowanie tych umiejętności może prowadzić do bardziej zrównoważonego życia oraz efektywniejszego zarządzania swoim czasem i energią.

Program prowadzimy w formule szkoleniowo – warsztatowej w dniach 10, 17, 24 kwietnia 2024 od 17:30-21:00

Marcin Nowacki

Marcin Nowacki

Psycholog (specjalność kliniczna).
Psychoterapeuta Gestalt, ACT i EMDR.

Certyfikowany nauczyciel Mindfulness (MBCT w Oxford Mindfulness Center przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Oxfordzie).

Prawnik (Uniwersytet Wrocławski). Współzałożyciel Instytutu Rozwoju „W Przestrzeni“.

Pracuje z klientami indywidualnymi, parami i grupami. Prowadzi różnego rodzaju warsztaty rozwojowe i terapeutyczne. Współautor projektu ManKind rozwijającego wsparcie dla mężczyzn.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje kilkanaście lat pracy na wysokich stanowiskach menedżerskich w firmach z branży finansowej (m.in. Euro Bank S.A., ULTIMO, Sun Finance).

beata krzos

Beata Krzos

Trener rozwoju osobistego. Coach ACC ICF. Certyfikowany Praktyk HeartMath® w Instytut HeartMath® USA. Nauczyciel MBSR i MBLC w trakcie szkolenia (Soltereno Mindful Academy oraz Mindfulness Association UK).

Konsultant Odporności Psychicznej (Nr licencji: MTQ1246705). Psychodietetyk (SWPS).

Ekonomistka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Współzałożycielka Akademii Wellbeing.

Prowadzi warsztaty m.in. w zakresie budowania dobrostanu i naturalnych sposobów radzenia sobie ze stresem (self-care) opartych na uważności i medytacji w ruchu, zarządzania stresem, rozwijania umiejętności empatycznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji w zgodzie ze sobą, swoimi wartościami i z wzajemnym szacunkiem.

Jako trener rozwoju osobistego współpracuje z Uniwersyteckim Inkubatorem Przedsiębiorczości inQUBE, m.in. prowadząc sesje coachingu kariery/rozwoju osobistego, czy też realizując warsztaty „Team building - budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu i efektywności zespołu” z menedżerami, pracownikami startupów i studentami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.