Jak osiągnąć dobrostan i jaką wartość wnosi?​

W 2003 roku prof. Martin Seligman ( University of Pennsylvania, USA), przyczynił się do przełomu w psychologii i powstania nowego nurtu – psychologii pozytywnej. Zainicjował koncepcję uzupełnienia tradycyjnego podejścia w psychologii – walki z cierpieniem – o nowy cel: badanie tego, co nadaje życiu głębszy sens oraz tworzenie warunków, które pozwolą osiągać życiowy dobrostan.

Koncepcja dobrostanu została rozpowszechniona przez Martina Seligmana w jego książce „Pełnia życia –Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia”, w której opisuje on czynniki wpływające na poczucie osobistego szczęścia i spełnienia, są to:

 1. Pozytywne emocje,
 2. Zaangażowanie czyli całkowite zaabsorbowanie wykonywanym zadaniem,
 3. Relacje,
 4. Sens i znaczenie czyli poczucie przynależenia do czegoś, co uznajemy za większe od nas,
 5. Osiągnięcia osobiste.

Jak psychologia pozytywna stworzyła podstawy teorii dobrostanu?

Pomimo osiągnięć psychologii i psychiatrii w ostatnich 60 latach dotyczących m.in. stworzenia terapii farmakologicznych i psychologicznych przynoszących ulgę osobom cierpiącym, psychologowie tacy jak Nancy Etcoff, Dan Gilbert, Mike Csikszentmihalyi i Martin Seligman dostrzegli potrzebę polepszania życia wszystkim ludziom, a nie tylko chorym na różne zaburzenia psychiczne.

Rozpoczynając pracę nad psychologią pozytywną zdefiniowali trzy cele, które powinna spełniać:

 1. w równym stopniu skupiać się na ludzkich zaletach, jak na słabościach
 2. być tak samo skoncentrowana na budowaniu mocnych, silnych stron, jak i na naprawianiu braków, zniszczeń, a także interesować się najlepszymi rzeczami, które przydarzają się nam w życiu
 3. angażować się w polepszanie jakości życia normalnych ludzi i geniuszy, którzy pielęgnują swoje talenty.


Rozwój psychologii pozytywnej oparty jest o naukę i badania, aby znaleźć odpowiedź na pytanie: co sprawia, że życie jest warte przeżycia? Martin Seligman z zespołem stworzyli przeciwieństwo podręczników diagnostyki zaburzeń: klasyfikację cnót i zalet z uwzględnieniem płci, sposoby ich definiowania, diagnostyki, genezę zalet i przeszkód w ich kształtowaniu. Dzisiaj już neuronauka umożliwia nam prześledzić przyczyny pozytywnych emocji, związek między pobudzeniem lewej półkuli i pobudzeniem prawej półkuli jako przyczynę szczęścia.

Autor: Beata Krzos na podstawie wystąpienia prof. Martina Seligmana w TED.

Dlaczego potrzebujemy osiągać stan dobrostanu?

W każdym otoczeniu, w którym codziennie przebywamy – w pracy, w domu czy w szkole, niezależnie od miejsca i wieku, potrzebujemy dobrostanu będącego drogą dostępu do swoich wewnętrznych zasobów emocjonalnych i intelektualnych oraz energetycznych- czyli mieć siłę, aby:
rozwijać swój potencjał i kreatywność;

 • podejmować najlepsze dla siebie decyzje oparte na intuicji i obiektywnej ocenie sytuacji;
 • aktywnie i świadomie rozwijać swoją działalność zawodową;
 • dostrzegać możliwości i odważnie realizować swoje inicjatywy;
 • odczuwać zadowolenie, sens i radość z życia;
 • budować swoją odporność psychiczną, aby sprostać wyzwaniom w codziennych sytuacjach;
 • być uważnym na swoje myśli i emocje, rozumieć co ważnego nam przekazują, przeformułować je na pozytywne, inspirujące i wspierające nas do działania myśli i emocje;
 • budować prawdziwy obraz siebie– uważać siebie za osobę autentyczną (prawdziwą i spójną w swoich myślach, emocjach i działaniach), wartościową, umiejącą akceptować swoje wady i doceniać zalety, osiągnięcia i swoje zdrowie;
 • tworzyć pozytywne relacje z innymi ludźmi i ze swoim otoczeniem,
 • świadomie wpływać na biochemię swojego organizmu i zdrowie.