Zarządzam sobą czyli wzmacniam swoje mocne strony i buduję satysfakcjonujące relacje z innymi

od 1

Marca

Opis kursu

Zastanów się, jakby mogło wyglądać Twoje życie jako osoby, która zrozumie i nauczyła się odpowiadać zamiast reagować na sytuacje, które przytrafiają jej się wżyciu prywatnym i zawodowym.

Już w latach dziewięćdziesiątych społecznością biznesową wstrząsnęły badania wykazujące, że efektywność naszych działań może być nawet w 90% uwarunkowana umysłem emocjonalnym, a nie nabytą wiedzą. Odniesienie sukcesu wymaga świadomości, kontroli i zarządzania własnymi emocjami, oraz zrozumienia dla innych. Jesteśmy częścią każdej relacji, a nasze nastawienie i przekonania wpływają na sposób w jaki myślimy oraz na emocje jakie odczuwamy i działania, które podejmujemy w ich rezultacie, co szczególnie istotne jest z punktu widzenia relacji, jakie budujemy z innymi osobami.

Rozwijając inteligencję intrapersonalną – uczymy się wzmacniać szacunek do siebie, świadomość siebie i rozwijamy umiejętność zarządzania sobą, opartą na swoich wartościach, mocnych stronach, jak i sposobie zarządzania swoją osobowością w zakresie zmiany nastawień i zachowań.

 

Jak wygląda kurs online:

Zapraszam do udziału w kursie online, który dotyczyć będzie rozwijania inteligencji intrapersonalnej, a w szczególności umiejętności zarządzania sobą, której elementami jest wzmacnianie odporności emocjonalnej, siły osobistej, dążenia do celów, elastyczności w działaniu, więzi z samym sobą i zaufania do siebie. Podczas 5 dni kursu online dowiesz się także:

Kurs online jest dedykowany dla osób, które:

Jaki jest koszt udziału w kursie online?

Udział w 5 dniowym kursie online kosztuje 550 zł. 

Cena zawiera:

Jak się zapisać?

Kliknij w poniższy przycisk i zapisz się na kurs online Zarządzam sobą czyli wzmacniam swoje mocne strony i buduję satysfakcjonujące relacje z innymi.